Irozuku Sekai no Ashita kara – 07-08

Irozuku Sekai no Ashita kara 07 ~ Il peso di Venere

Irozuku Sekai no Ashita kara 08 ~ Fragili frammenti

Go ahead!