Irozuku Sekai no Ashita kara – 11-13

Irozuku Sekai no Ashita kara 11 ~ La luna calante

Irozuku Sekai no Ashita kara 12 ~ In questo splendente, splendente giorno

Irozuku Sekai no Ashita kara 13 ~ Il mondo colorato di domani

Go ahead!