Lei e il suo gatto -Everything Flows- – Episodio 04

Fine.

Già.

Lei e il suo gatto -Everything Flows- 04 ~ Lei e il suo racconto

Meow~~


3 Responses to Lei e il suo gatto -Everything Flows- – Episodio 04

  1. Avatar lightingcloud
    lightingcloud says:

    Finisce malissimo, giusto? ;_;

  2. Avatar claudio2205
    claudio2205 says:

    Grazie.