Wonder Egg Priority – 09

Wonder Egg Priority 09 ~ Una storia di cui nessuno sa niente

L’egg


2 Responses to Wonder Egg Priority – 09

  1. Avatar Chirisu
    Chirisu says:

    Itsumodoori no aruhi no koto,
    kimi wa totsuzen tachiagari itta:
    “konya hoshi o mi ni yukou”!